Service

Service

Sleipner Motor AS ønsker til enhver tid å yte best mulig service til alle våre kunder.
Vi vil minne om at vanlig praksis ved forespørsel om service eller reparasjon skal henvendes til den forhandler der du har kjøpt produktet.
Det kan ofte lønne seg å dobbeltsjekke manualen etter informasjon som kan løse problemet straks og eventuellt spare en demontering.

Retur av varer

Retur av varer

Det skal ved alle tilfeller av vareretur, uavhengig av årsak, oppgis referansenummer tydelig merket på
pakken. Mottatte pakker uten referansenummer vil returneres avsender. Referansenummer fåes ved
henvendelse til oss pr. telefon. Ved eventuel reklamasjon skal alltid kvittering medfølge.