SRL170 Retractable bow/stern thruster 24V

SRL170 Retractable bow/stern thruster 24V
170kg thrust On/Off

 

Side-Power Intelligent Power Control

Intelligent Overvåking

Dette er Side-Powers patenterte releeovervåking, som er en del av alle Sidepowers kontrollsystem. Det beskytter mot potensielle feil som kan oppstå i systemer med høyt strømforbruk, samtidig som det beskytter mot eventuelle brukerfeil. Systemet inneholder flere meget viktige sikkerhetsfunksjoner som stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låse seg. Gir meget høy sikkerhet i et DC strømsystem med stort strømforbruk.

  • Forhindrer for raskt retningsskifte på thrusteren for å beskytte motor og drivverk
  • Overvåker releefunksjon for å forhindre at releet låser seg
  • Stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låser seg.

Side-Power Twin Counter-Rotating

To kontraroterende propellere

To kontraroterende propeller vil gi størst mulig skyvekraft i en liten tunneldiameter. Systemet tas i bruk i de største thrusterne der meget høy skyvekraft er viktig. Dette systemet finner du på modellene med 170, 210, 240 og 285 kg skyvekraft.


Side-Power Sealed Drive Lifetime Lubricated

Forseglet og livstidssmurt girhus

Girhuset leveres ferdig fylt med olje av beste kvalitet som aldri skal skiftes eller etterfylles. Akseltetningen er en høykvalitets aksialtetning som Side-Power er alene om å bruke i thrustere. Dette sikrer problemfri drift og usedvanlig lang levetid.

  • Mekanisk tetning med overflater av keramikk og karbon for lang levetid og vanntetthet.

Side-Power Galvanic Separation

Galvanisk isolerte girhus

Dette vil si at motoren og motorbraketten er galvanisk skilt fra girhuset. I tilfellet det skulle være lekkstrøm eller en kortsluttning vil dermed girhuset og alle deler av thrusteren som er nedsenket i vann være beskyttet mot tæring.

  • Galvanisk skille oppnås ved å bruke foringer av komposittmateriale rundt girhushalsen og rundt festebolter. Mellom motor og drivaksel på girhus brukes fleksibel kobling i gummi
  • Kun tilgjengelig på DC elektriske thrustere med fleksibel kobling

Side-Power Q-prop™

Q-prop™

De nye femblads spesialpropellene er et resultat av over to års utviklingsarbeide og tusenvis av tester. De er designet forå redusere støy, samt opprettholde den høye effektiviteten som Side-Powers fireblads propeller. Ikke bare lyktes vi i å redusere støyen vesentlig, vi har også økt skyvekrafen for de fleste modellene.

  • Støyreduksjon inntil 75%, målt under kontrollerte forhold
  • Forventet støyreduksjon i "normalinstallasjoner" på 20-40%
  • Q-prop™ propeller tilgjengelig for alle modeller utenom SH550
  • Ferdige oppgraderingssett er tilgjengelige for de fleste eldre SP-thrustere
Trykkraft ved 12 / 24 V * (kg • lbs) 210 • 462
Trykkraft ved 10,5 / 21 V * (kg • lbs) 170 • 374
Typisk båtstørrelse (ft • m) 50' - 70' • 15 - 22
Tunneldiameter - innvendig (mm • in) 250 • 9.8"
Drivsystem Twin Counter-Rotating
Effekt ved 10,5 / 21 V * (kW • hp) 8 • 10.7
Spenning (V) 24
Vekt (kg • lbs) 88 • 194
Min. Batt. Kap (CCA**) 550

* Alle målinger relatert til skyvekraft for Sidepower thrustere er oppgitt ved 10.5 V / 21 V,
som er spenningen de fleste normale installsjoner vil kunne levere frem til selve thrusteren.
Av sammenligningsårsaker oppgir vi også skyvekraften ved 12 V / 24 V.

** Alle batteri CCA verdier er oppgitt i DIN norm. Faktoren 1.9 tilsvarer SAE norm ved 0°F som er ABYC standard.

# Description Product
1 Retract Mechanical 13 0650
1.68 DIN 6885 - A 6 x 6 x 16 10 1440
1.80 Actuator 24V 139999
1.81 Complete gearleg w/out propell 13 0603-U
2 Vinkelgir SRV80/100 140270
2.15 DIN 7991 - M10x70 A4 11070
3 Flange adapter for bevel gear 140923
4 Connection part 140922
5 Rotex kopling Ø16/Ø20 L=62 141320
6 El.motor 10 0104 24
6.1 Rele montert SP200-285 1013702
6.11 Electric motor 10 2024 B
6.12 Temp sensor 31091
6.2 Internkobling fartsstyring (kun for SEP) 6 1223
6.3 Power connector 6 1222
6.4 Deksel SE210 20 2027
8 Power Cable SRVL RED 150065
9 Power Cable SRVL Black 150064
10 Motor Cable SRVL 150058

The installer alone has responsibility for the installation of the spare parts. Side-Power only warranty the spare parts supplied only.

The information given in the document was correct at the time it was published. However, Sleipner Motor AS can not accept liability for any inaccuracies or omissions it may contain. Continuous product improvement may change the product specifications without notice. Therefore, Sleipner Motor AS can not accept liability for any possible differences between product and document.