AC Thruster 400 kg

DNV-GL Type Approval

Velg variant

7 Varianter

Side-Power PROportional

PROportional

Side-Power PRO thrustere leveres med proporsjonal hastighetsregulering som gir en mer presis manøvrering under alle forhold. Ved å begrense effekten under rolige værforhold får man en betydelig støyreduksjon sammenlignet med standard thrustere, samt man kan kjøre thrusteren vesentlig lenger. Den økte kjøretiden kommer til god nytte om man installerer en PRO modell både som baugpropell og hekkthruster.

Inkludert i kontrollpanelet finnes en HOLD funksjon som kan presse båten sideveis mot bryggen slik at man kan håndtere selv større båter helt på egen hånd. Proporsjonale thrustere er også det klart beste valget om man vil integrere thrustere i en joystickontroll.


Side-Power S-link™

S-link™ digital signaloverføring

S-link™ er et CAN-basert system med intelligent kommunikasjon mellom alle tilkoblede enheter, mye likt et datanettverk. S-Link™ digital signalsoverføring benyttes på alle SR (nedfellbare) og SEP (effektregulerte) modeller.

 • Runde, kompakte og vanntette kontakter med unik form- og fargekode for enkel og sikker installering. Kontaktene måler 15 mm i diameter.
 • Ubegrenset mengde informasjon kan sendes gjennom kun en kabel
 • Driftsinformasjon fra systemet vises direkte på kontrollpanel
 • Intelligent feilsøking

Side-Power Twin Counter-Rotating

To kontraroterende propellere

To kontraroterende propeller vil gi størst mulig skyvekraft i en liten tunneldiameter. Systemet tas i bruk i de største thrusterne der meget høy skyvekraft er viktig. Dette systemet finner du på modellene med 170, 210, 240 og 285 kg skyvekraft.


Side-Power Q-prop™

Q-prop™

De nye femblads spesialpropellene er et resultat av over to års utviklingsarbeide og tusenvis av tester. De er designet forå redusere støy, samt opprettholde den høye effektiviteten som Side-Powers fireblads propeller. Ikke bare lyktes vi i å redusere støyen vesentlig, vi har også økt skyvekrafen for de fleste modellene.

 • Støyreduksjon inntil 75%, målt under kontrollerte forhold
 • Forventet støyreduksjon i "normalinstallasjoner" på 20-40%
 • Q-prop™ propeller tilgjengelig for alle modeller utenom SH550
 • Ferdige oppgraderingssett er tilgjengelige for de fleste eldre SP-thrustere

Side-Power Gravity Feed Lubrication

Ekstern oljebeholder for enkel tilgang

Girhuset er tilkoblet en liten oljebeholder som plasseres over vannlinjen. Dette skaper et overtrykk for å sikre et vanntett girhus. Oljeskift gjøres enkelt gjennom oljetanken som monteres på en lett tilgjengelig plass.

 • Separat oljebeholder plasseres over vannlinjen
 • Gir enkel tilgang til oljebytte
 • Gir fordelen av oljebytte til kommersielle fartøy med hundrevis av drifttimer pr. år
Thrust, continuous (kg • lbs) 400 • 882
Thrust, max (kg • lbs) -
Typical boat size (ft • m) 18' - 33' • 59 - 108
Tunneldiameter - innvendig (mm • in) 300 • 11.8"
Motor output (kW • hp) 30 • 41
Voltage range, 3-Phase supply (V) 208 - 240 / 380 - 440
Weight (kg • lbs) 111 • 244.7
Item Code SAC400/300-C-2-H
* Max thrust is available until motor temperature will reduce performance to continuous thrust rating.

Measurements - AC Electric Thrusters

SAC Horizontally mounted version - Angle 1 SAC Horizontally mounted version - Angle 2
SAC Vertically mounted version
A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm J mm 1 Weight kg
SAC400/300 934 300 320 371 120 313 160 397 439 111
1 Weight stated is for complete thruster excluding VFD

SAC Thrusters Measurements Waterline

A recommended mm B min mm B max mm C min mm C recommended mm
SAC400/300 450 10 10 370 550

Measurements for VFD (Variable Frequency Drive)

VFD Measurements - Front View VFD Measurements - Side View

Thruster Model VFD model Weight (kg) D (mm) W (mm) H (mm)
SAC400 SAC400/300-C-2-H/V ACS580-01-115A-2 28,3 295 203 732
SAC400/300-C-4-H/V ACS580-01-073A-4 19 258 203 636
Fil Type Språk Last ned
Installation Manual, AC (SAC400).pdf Installation Manual English  Last ned
CAD-filer og tekniske tegniner

3D-modeller og tekniske tegninger
for designere og båtbyggere

Hos Sleipner har vi delt vår kunnskap og teknologi med ingeniører og båtbyggere i over hundre år. Nå kan du også få tilgang til vårt CAD bibliotek med .cad, .igs, .dwg, .stp, .xt, .pdf filer og mer.

Få tilgang til 1000+ CAD-filer