SRV300 Vertical Retract 48V

SRV300 Vertical Retract 48V
300kg thrust On/Off

 

Intelligent overvåking

Intelligent overvåking

Dette er Side-Powers patenterte releeovervåking, som er en del av alle Sidepowers kontrollsystem. Det beskytter mot potensielle feil som kan oppstå i systemer med høyt strømforbruk, samtidig som det beskytter mot eventuelle brukerfeil. Systemet inneholder flere meget viktige sikkerhetsfunksjoner som stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låse seg. Gir meget høy sikkerhet i et DC strømsystem med stort strømforbruk.

 • Forhindrer for raskt retningsskifte på thrusteren for å beskytte motor og drivverk
 • Overvåker releefunksjon for å forhindre at releet låser seg
 • Stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låser seg.

Side-Power Twin Counter Rotating

To kontraroterende propellere

To kontra­roterende propeller vil gi størst mulig skyvekraft i en liten ­tunneldiameter. Systemet tas i bruk i de største thrusterne der meget høy ­skyvekraft er viktig.

Dette systemet finner du på modellene med 170, 210, 240, 285 og 300kg skyvekraft.


Side-Power Galvanic Separation

Galvanisk isolerte girhus

Dette vil si at motoren og motorbraketten er galvanisk skilt fra girhuset. I tilfellet det skulle være lekkstrøm eller en kortsluttning vil dermed girhuset og alle deler av thrusteren som er nedsenket i vann være beskyttet mot tæring.

 • Galvanisk skille oppnås ved å bruke foringer av komposittmateriale rundt girhushalsen og rundt festebolter. Mellom motor og drivaksel på girhus brukes fleksibel kobling i gummi
 • Kun tilgjengelig på DC elektriske thrustere med fleksibel kobling

Side-Power Gravity Feed Lubrication

Ekstern oljebeholder for enkel tilgang

Girhuset er tilkoblet en liten oljebeholder som plasseres over vannlinjen. Dette skaper et overtrykk for å sikre et vanntett girhus. Oljeskift gjøres enkelt gjennom oljetanken som monteres på en lett tilgjengelig plass.

 • Separat oljebeholder plasseres over vannlinjen
 • Gir enkel tilgang til oljebytte
 • Gir fordelen av oljebytte til kommersielle fartøy med hundrevis av drifttimer pr. år

Q-prop™

Q-prop™

De nye femblads spesialpropellene er et resultat av over to års utviklingsarbeide og tusenvis av tester. De er designet forå redusere støy, samt opprettholde den høye effektiviteten som Side-Powers fireblads propeller. Ikke bare lyktes vi i å redusere støyen vesentlig, vi har også økt skyvekrafen for de fleste modellene.

 • Støyreduksjon inntil 75%, målt under kontrollerte forhold
 • Forventet støyreduksjon i "normalinstallasjoner" på 20-40%
 • Q-propeller tilgjengelig for alle modeller utenom SH550
 • Ferdige oppgraderingssett er tilgjengelige for de fleste eldre SP-thrustere
Skyvekraft ved 12/24V* (kg • lbs) 340 • 749
Skyvekraft ved 10,5/21V* (kg • lbs) 300 • 661
Typisk båtstørrelse (ft • m) 72' - 98' • 22 - 30
Tunneldiameter - innvendig (mm • in) 300 • 11,8"
Drivsystem Twin Counter Rotating
Effekt ved 10,5/21V* (kW • hp) 15 • 20
Spenning (V) 24 (48V motor)
Vekt (kg • lbs) 120 • 265
Min. Batt. Kap (CCA**12/24V) - / 2x450 - 24V
Installasjon Flens
Varenummer 12V
Varenummer 24V SRV300/300TC-48V
Varenummer 12V PRO
Varenummer 24V PRO SRVP300/300TC-48V

* Alle målinger relatert til skyvekraft for Sidepower thrustere er oppgitt ved  10.5V/21V, som er spenningen de fleste normale installsjoner vil kunne levere frem til selve thrusteren. Av sammenligningsårsaker oppgir vi også skyvekraften ved12V/24V.

** Alle batteri CCA verdier er oppgitt i DIN norm. Faktoren 1.9 tilsvarer SAE norm ved 0°F som er ABYC standard.

Side-Power SR Series - Measurement

A (mm • in) 709 • 27.9
B (mm • in) 843 • 33.2
C (mm • in) Ø300 • 11.8
D (mm • in) 580 • 22.8
Emin (mm • in) 580 • 22.8
F (mm • in) 415 • 16.3
G (mm • in) -
G(w. hyd. motor) 739 • 29.1
H (mm • in) 300 • 11.8
Fil Type Språk Last ned
(INSTALLATION MANUAL) (SR SE V) (300).pdf Manual English  Last ned
CAD-filer og tekniske tegniner

3D-modeller og tekniske tegninger
for designere og båtbyggere

Hos Sleipner har vi delt vår kunnskap og teknologi med ingeniører og båtbyggere i over hundre år. Nå kan du også få tilgang til vårt CAD bibliotek med .cad, .igs, .dwg, .stp, .xt, .pdf filer og mer.

Få tilgang til 1000+ CAD-filer