S-link™ System

S-link™ Logo

S-link™ er et CAN-basert system med intelligent kommunikasjon mellom alle tilkoblede enheter, mye likt et datanettverk. S-Link™ digital signaloverføring benyttes på alle SR (nedfellbare) og SEP (effektregulerte) modeller.

Hovedfordeler:
  • Runde, kompakte og sjøsprøytsikre kontakter med unik form- og fargekode for enkel og sikker installering. Kontaktene måler 15mm i diameter
  • Ubegrenset mengde informasjon kan sendes gjennom kun en kabel
  • Driftsinformasjon fra systemet vises direkte på kontrollpanel
  • Intelligent feilsøking

S-link™ Komponentoversikt

S-link™ komponentoversikt


Backbone kabel

S-link™ Backbone kabel

Spur kabel

S-link™ Spur kabel

Power kabel

S-link™ Power kabel

Backbone extender

S-link™ Backbone Extender

T-Connector

S-link™ T-Connector

End terminator

S-link™ End terminator

S-link™ Systemeksempler

1
S-link™ - Eksempel på et S-Link™ system
2
S-link™ - Eksempel på et S-Link™ system
3
S-link™ - Eksempel på et S-Link™ system
4
S-link™ - Eksempel på et S-Link™ system

Eksempel 1 & 2:

S-link™ system for båter med to styreposisjoner med effektregulerte thrustere. Avhengig av båtens konstruksjon, vil det kunne være flere forskjellige måter å koble opp systemet på. Det har ingen betydning i hvilken rekkefølge komponenter er tilkoblet hovedkabelen (backbone), hvilket gir stor frihet i plassering av komponentene.

Eksempel 3:

S-link™ system for båter med én styreposisjon og én nedfellbar thruster.

Eksempel 4:

S-link™ system for båter med én styreposisjon og to effektregulerte thrustere.

Art.nr. Beskrivelse Eks. 1 & 2 Eks. 3 Eks. 4
6 1320-xx Backbone kabel 6 stk 3 stk 7 stk
6 1321-xx Spur kabel 6 stk 3 stk 7 stk
6 1326 T-Connector 7 stk 4 stk 8 stk
6 1328 Power kabel 1 stk 1 stk 1 stk
6 1327 End terminator 2 stk 2 stk 2 stk