NY SERIE FJERNKONTROLLER FRA SLEIPNER

New Side-Power 8-channel remote

Den nye RC-2 serien inkluderer nå også en helt ny 8-kanals fjernkontroll, RCT-23E for kontroll av opp til 4 enheter som for eksempel dobbel thruster og dobbel vinsj fra en og samme sender. Både de fysiske enhetene og programvaren i den nye serien har blitt betydelig oppgradert. Alle modellene opererer nå på et 868 MHz kommunikasjonsbånd som er mer motstandsdyktig mot interferens fra andre sendere i nærheten.

Den nye RCR-2E mottageren er totalt redesignet, med utvendige tilkoblinger som er kompatible med Sleipner 4- og 5-leder systemer for alle Sleipner thruster- og vinsjmodeller. Det finnes også en egen model for PRO og retract thrustere som benytter S-link™ koblinger mellom komponentene.

Funksjonaliteten av de nye enhetene er identisk med eksisterende modeller, men den nye versjonen har en litt annen prosedyre for paring av sender og mottager, hvilket er detaljert beskrevet i manualen.

På grunn av denne omfattende oppgraderingen av komponentene i RC-2 modellene, vil ikke disse komponentene være krysskompatibel med de eldre RC-1 kontrollene. Dermed må både sender og mottager i et eksisterende system bestå av enten RC-1 eller RC-2 komponenter, og ikke en blanding av disse. De ulike modellene er, som tidligere, solgt som kit, og kommer levert ferdig programmert. Ekstra fjernkontroller bestilles separat.