Hydrauliske Thrustere

Side-Power SH Thruster Serien

Complete System Diagram

Produktinfo

Det finnes en øvre grense for hvilken effekt det er praktisk og økonomisk forsvarlig å generere med et likestrømsystem. For større fritidsbåter og arbeidsbåter er sjelden en elektrisk thrusterinstallasjon det riktige valget.

Muligheten for mer kraft og kontinuerlig drift gjør hydrauliske thrustere til det ideelle valget for yrkesbåter og store fritidsbåter som er tunge å manøvrere. Sammen med et godt dimensjonert hydraulikksystem vil denne thrusterløsningen gi kontinuerlig drift og med proporsjonalventiler kan man få trinnløs effektkontroll på hydraulikktrusteren.

Med skyvekraft fra 100kg til 1400kg for installering både i baug og hekk, tilbyr Sleipner motor et bredt modellutvalg tilpasset de fleste yrkesbåter og lystyachter. For at alle de hydrauliske komponentene skal være kompatible og holde samme høye kvalitet, tilbyr vi komplette hydraulikkanlegg med garantert ytelse. Alle systemene leveres ferdige for å gi enklest mulig montering og høyest grad av kvalitetssikring.

Hvorfor Side-Power?

Side-Power Hydraulic Thruster Systems
Side-Power Hydraulic Thruster Systems
Side-Power Hydraulic Thruster Systems

En ledende produsent!

Gjennom en årrekke har Side-Power vært merket konkurrenter har villet kopiere. Siden utvikling og produksjon av thrustere har vært vår bærebjelke gjennom flere tiår, vil mange skippere verden over kunne vitne om produktenes høye ytelse og tekniske konstruksjon. Bygget av båtfolk for båtfolk, vil du kun finne nøye utvalgte komponenter i våre produkter. Vi setter svært høye krav til driftsikkerhet og produserer våre komponenter i topp moderne maskiner på vår ISO-sertifiserte fabrikk i Fredrikstad. Mange ledende båtbyggere verden over velger komplette hydraulikksystemer fra Side-Power, både for fritidsbåter og for svært krevende bruk i yrkesbåter, og anerkjennes av mange som det ledende merket i bransjen.

"Nøkkelferdige systemer"

Side-Power hydrauliske systemer er konstruert for å optimal ytelse, lang levetid og enkel installsjon. Derfor planlegges systemet i forkant med kunden slik at alle komponenter kan optimaliseres for de forskjellige enhetene systemet skal drifte. Hvert system skreddersys og leveres ferdig bygget og testet med alle komponenter på tanken ferdig installert og klargjort. Dette sparer installsjonstid ombord i båten og minimerer muligheten for feil.

 

Full dokumentasjon

Side-Power hydrauliske systemer leveres med alle nødvendige tegninger, installasjonsmanual, oppstartsprosedyre, service manua og systemspesifikasjoner for å sikre en korrekt installasjon og korrekt fremtidig service.

 

Sikkerhet

Å ivareta mannskapets sikkerhet har alltid høyeste prioritet hos Sleipner Motor. Alle Side-Power thrustere har sikkerhetsutstyr inkludert som standard for å beskytte mot bruker- eller mekaniske feil og minimerer således den potensielle risikoen. Alle Side-Power thrustere er kompromisløst bygget for profesjonellt bruk.


 • Mekanisk beskyttesle av girhus med fleksibel kobling
 • Elektronisk beskyttelse mot for rask endring av kjøreretning
 • Sikret mot utilsiktet kjøring i kontrollpanelene
 

Ytelse

Sleipner Motor investerer betydlige ressurser til produktutvikling og testing, hvilket vi mener er en av de viktigste grunnen til at Side-Power er det ledende thrustermerket i dag. Nå kan også større fartøy dra nytte av denne utviklingen som har resulterte i en kosteffektiv produksjone av svært robuste og effektive thrustere.


 • Lang fremdriftsteknologisk utvikling og erfaring
 • 5-blads kompositt eller NiBrAl propeller
 • Forbedret effektivitet med strømlinjeformede girhus
 • Høy effektivitet og skyvekraft i kompakte tunnel diametere
 • Kun høykvalitets hydraulikkkomponenter fra kjente produsenter som Parker Hannifin, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth og Bowman benyttes
 

Driftsikkerhet

Mange av verdens ledende båtbyggere har benyttet Side-Power i en årrekke. De vet av erfaring at de kan stole på produktenes ytelse og pålitelighet, år etter år!


 • Produseres og sammenstilles ved vår ISO-serftifiserte bedrift i Fredrikstad
 • Svært erfaren utviklingsavdeling
 • Kun de beste materialer og komponenter benyttes
 • Kvalitetskontroll på alle komponenter
 • Verdensomspennende support
 • 2 års fabrikksgaranti

Hydraulikktank

Sidepropellen er oftest den største forbrukeren i hydraulikkanlegget om bord, så det er viktig at anlegget og tanken er riktig dimensjonert slik at en får ut ønsket effekt ved riktig turtall.
Side-Power Hydraulic Tank

Et Side-Power hydraulikksystem

Sleipner produserer hydraulikktanker i meget høy kvalitet og fokuserer på følgende områder:

 • Pålitlighet
 • Sikkerhet
 • Yteevne
 • Enkel og sikker installasjon
 • Enkelt vedlikehold

I et hydraulikkanlegg er det flere komponenter som må inngå og tidligere ble disse installert på forskjellige steder om bord, noe som var tidkrevende og ofte en kilde til lekkasjer og støy. På Side-Powers hydraulikktanker er PVG ventilblokk, høytrykksfilter, returfilter, manometer og nødvendige alarmer montert ferdig på tanken og alle tilkoblinger er klare og testet ved vår produksjonslinje. Dette gjør at monteringen om bord er langt enklere, da det kun skal tilkobles slanger mellom pumpe, sidepropellere og eventuelle andre forbrukere og tank.

Side-Power hydraulikktanker
 • Tankene er pulverlakkert og produsert i rustfritt stål
 • Tankene er utstyrt med vibrasjonsdempere for å fjerne vibrasjoner fra skroget
 • Slingreskott i tank for å hindre luft i hydraulikkoljen
 • Skrå bunn som sikrer av avtapping er laveste punkt
 • Alle interne slanger er ferdig montert
 • Alle elektriske koblinger er ferdig montert og påført kontakter for skjørekabler

Kjøling og filtrering

Det er meget viktig at hydraulikkoljen holdes ren og at anlegget går med rett temperatur slik at en sikrer en lang og problemfri drift. For å sikre dette så er Side-Power hydraulikktanker utstyrt med:
Cooling and Filtration system

Doble interne

kjølesløyfer (valgfritt) *

Luftfilter

i påfyllingslokk

Høytrykksfilter

med manometer

Returfilter

med manometer

Oljefilter

i påfyllingslokk

Eksterne kjølere

kan monteres om nødvendig *

* Hydraulisk sirkulasjonspumpe som sikrer riktig vannmengde for kjøling kan leveres.

PVG-styringsventil
 • Styringsventilen har sikkerhetsventil på innløp som sikrer systemet mot overtrykk.
 • Styringsventil kan bygges ut til å styre opp til syv forbrukere om bord. Alle disse kan levere forskjellig trykk og fløde.
 • Overtrykkventiler på alle utganger for sikre mot overtrykk på de forskjellige forbrukere.
 • Utgangene fra styringsventilen kan levere proporsjonal eller on/off drift til forbruker.
 • Styringsventilen er utstyrt med manuelle styringshendler på hver utgang.
 • Alle PVG-styringsventiler er serie nummeret slik at vi har oversikt over alle innstillinger på ventiler levert av Sleipner.
 • Hydraulic flow curve specialized on thruster modules to match propellers thrust curves (proportional controlled systems).
 • Manual activation of each consumer for easy servicing and trouble shooting.
 • Identification of each valve system for reference to factory specifications.

Informasjon og alarmsystem

For å sikre en problemfri drift så er det flere informasjon og varslinger på tanken.
Information adn Warning System

Oljenivå

og temperatur

Elektriske alarm­utganger

for å kunne montere panel ved førerplass som varsler med alarm og lys

Både høytrykks­filter og returfilter

har manometer som viser når disse må byttes

Trykk­manometer

på ventilblokk så viser trykk fra hydraulikkpumpen

Hydraulikkpumpe

Til våre hydraulikksystemer benytter vi primært variable hydraulikkpumper med lastkjenning (load sense). Disse pumpene er av meget høy kvalitet og sikrer et effektfullt anlegg med minimal støy, da pumpen kun gir den oljemengden som systemet behøver. Dette gjør også at hydraulikk-tankstørrelsen blir mindre. Pumpene er av typen stempelpumper.
Beregning av et hydraulikksystem

En sidepropell er som oftest den største forbrukeren i hydraulikkanlegget og anlegget blir ofte beregnet ut fra denne. Er det flere forbrukere som skal driftes samtidig, har vi meget gode dimensjoneringsprogram som sikrer et riktig komponentvalg. Det er viktig at vi kommer tidlig inn i prosjekteringen, slik at et ferdig hydraulikkanlegg fungerer optimalt. Det er ved tomgangsturtall man behøver full effekt på sidepropeller, så det er viktig at anlegget beregnes ut fra dette.

Load Sense Pumpe Eksempel

Fordeler med lastkjenning system

Hydraulikkpumpene leveres i mange størrelser og i både høyre og venstregående utgave.
 • Et meget pålitelig og sikkert system
 • Gir umiddelbart den oljemengde som trengs i øyeblikket
 • Ved å styre hydraulikkanlegget via lastkjenning så kan hydraulikkpumpen kjøres konstant og det er ikke behov for kobling mellom motor og hydraulikkpumpe
 • Det utvikles mindre varme og energitap da det kun brukes den oljemengde som trengs i øyeblikket
 • Høy virkningsgrad
 • Lavt støynivå i drift og tomgangsleie
Krafttilførsel til hydraulikkpumpe
 • På PTO uttak på gir
 • Framkant av motor
 • På generator

Montering av hydraulikkpumpe

Det er mest vanlig å montere hydraulikkpumpe på PTO uttaket på giret.

Disse har som oftest SAE flenser som passer til hydraulikkpumpe og gjør monteringen enkel. Om det ikke er PTO uttak på gir så er montering av pumpe i fremkant av motor mest vanlig. Pumpen må monteres direkte inn på akslin i fremkant med fleksibel kobling da effekt trekket er for stort til å bruke remdrift og sidetrekk på veivaksling. Hydraulikkpumpen kan også monteres på generator om denne er stor nok i effekt. Dette gir ofte mulighet for å bruke mindre pumpe da turtallet ofte er 1500 RPM.

PTO montering av pumpe
Frontmontert pumpe
AC Power Pack

Hva er lastkjenning (load sense)?

Lastkjenning betyr at pumpens deplasement justeres med en hydraulisk ventil som justerer slaglengden på stemplene. Ventilen kjenner om det er behov for olje/trykk i anlegget ut fra bruk av manøverhendel og vinkler umiddelbart ut stemplene til ønsket mengde/trykk som behøves i øyeblikket. Dette gjør at det aldri er mer olje/trykk i anlegget enn det som trengs. I anlegg med flere forbrukere om bord så er det totale oljebehov stort, men det er ikke nødvendig at dette skal kjøres rundt i anlegget når det ikke er behov. Det vil bare skape unødig støy og varme.

Tunnel Thrustere

Vis kategori

Nedfellbare Thrustere

Vis kategori