Radice K-11 Bronsepropell

En effektiv og rimelig propell for seilbåter, hvor kravet til stor ­skyvekraft både forover og akterover er ivaretatt. Bladareal på 0.343 for fartsområder inntil 10 knop.


Valg av propell

Å velge propell til din båt kan være meget vanskelig og en bør derfor kontakte eks­per­ter på området for å få beregnet dette riktig. Utregning av en propell bygger ikke bare på teoretiske formler, men også mye på erfaring. En propell blir definert i diameter, stigning, antall blader, bladareal, dreieretning og akseldimensjon.

Det første en må vite for å velge propell er hvilke type båt det er snakk om, og vanligvis deler man inn i tre hovedgrupper:

1

Deplasementbåter

Båter med såkalt fortrengerskrog (dvs. skroget fortrenger like mye vann som båtens vekt også under fart). Disse båtene har en begrensning når det gjelder fart samme hvor stor motor man monterer. Typiske deplasementbåter er snekker, tunge båter, seilbåter og båter med små motorer.

2

Halvplanende båter

Båter med relativt store motorer og ­moderat vekt, og som har en bunnfasong som gjør at de begynner å skli på vannet og begynner å nærme seg planende båters gange. (Vanlig fartsområde er fra 13 til noe over 20 knop.)

3

Planende båter

Defineres som skrog utformet som en V, ofte kalt V-bunnsbåter, og som har langsgående steglister. De har store motorer i forhold til vekt, og de sklir oppå vannet. Største delen av båtens tyngde bæres av vannets hydrodynamiske løftekraft, og det er bare en del av undervannskroget som er i berøring med vannet, noe som gjør at friksjonen mot vannet reduseres betraktelig og farten økes.

Diameter og stigning blir nesten alltid ­oppgitt i tommer (1 tomme = 2,54cm).

Diameter

For å finne riktig dimensjon på propellen, må diameter først regnes ut

Følgende data må oppgis:

A

Motorens effekt i kilowatt (KW)

eller hestekrefter (HK)

B

Propellakselens omdreining (RPM)

Det vil si motorens turtall dividert på girkassens utveksling (reduksjon)

C

Hvilken type

båt og båtens hastighet

Stigning

Propellens stigning er den teoretiske distansen båten beveger seg på ved én omdreining på propellen. For å finne riktig stigning på propellen er det båtens fart som legges til grunn, samt propellakselens omdreining pr. min.

Ingen propell som beveger seg i vann er 100% effektive, og forskjellen mellom teoretisk hastighet og reell hastighet kalles propellens «slipp». Propellens slipp angis i prosent, og kan variere mye fra båttype til båttype. Den er avhengig av blant annet hvor lett ­eller tungt båten glir i vannet.

Antall propellblader

Generelt kan en si at man vanligvis bruker 2-blads propell til seilbåter, 3-blads propell til deplasement båter og 4-blads propell til halv- og helplanende båter.

Propellens dreieretning

For å bestemme propellens dreieretning må man stå bak båten og se mot propell-en. Dreier propellen når giret står i forover moturs, er dette en venstregående propell (kalt LH), dreier den derimot medurs er dette en høyregående propell (kalt RH).

Placering og installation

Sleipner anbefaler montering innenfor disse minstemålene for å opprettholde god effekt og unngå uønsket støy fra propellen:
Propell montering minstemål Sleipner Radice
A = d x 0,1   min. 50 mm
B = d x 0,06
C = d x 0,1
D = d x 0,2
E = 0,5 til 1 x axeldiameter

(d = propellerdiameter)

Propellkon

Ved bestilling av propell, oppgi disse mål i mm (m/ 1 desimal): A, B, G, F, E.

Propellkon skisse for bestilling