Side Power Steering

Sleipner leverer kvalitetsratt fra Nederlandske Stazo, som har produsert ratt siden helt siden 1931. Våre tre utgaver av rustfrie ratt kommer fra Svenske Båtsystem AB. Alle våre ratt passer naturligvis rett på våre rattpumper.