Propellaksler

Sleipner High-Line Propellaksler

Propellakselen overfører motorens krefter til propellen. Det er derfor viktig at den produseres i beste stålkvalitet, og at den blir riktig dimensjonert i forhold til ­motorstyrke og propellstørrelse.

Propellakselen er kon i akter­enden og leveres med kile for propellen. Propellmutter og skive bestilles separat. Sleipner propellaksler leveres standard med ISO kon i henhold til tabellen under. Spesialkon kan leveres på bestilling etter mål.

Spesifikasjoner

  • Leveres i beste stålkvalitet
  • Overlegen styrke
  • Meget motstandsdyktig mot korrosjon
  • Høy overflatefinhet (Ra 0.8) gir lengre ­levetid på simmeringer
  • Propellaksler leveres i 25/30/35/40/45/50/60 mm diameter
  • Lagerføres i 1,5 / 2,0 / 2,5 m lengder
  • Leveres ferdig med kon og kile
  • Propellmutter bestilles separat
  • Propellaksellengder og kon kan også ­leveres etter spesialmål
  • Propellakslene kan leveres i lengder opp til ca. 5,5 meter

Akselkon

Oversikt over ISO standard på propellaksel konus i mm.

ISO kon propellaksler

Sleipner lagerfører propellaksler med standard ISO kon, men kan også levere akslinger med andre mål på bestilling. Oppgi målene fra tegningen over ved forespørsel.

ø D ø d M x T C K H B*
* Bredde kilespor
25 19,5 16x1,5 25 55 45,2 3,5 6
30 22,5 20x1,5 30 75 56,2 4 8
35 26,5 24x2 33 85 63,2 5 10
40 30,5 24x2 35 95 80,2 5 12
45 34,5 33x2 40 105 90,2 5,5 14
50 38,5 36x3 45 115 90,2 5,5 14
60 46,5 45x3 55 130 110,2 7 18

Beregning av akseldiameter

Diagram for beregning av High-Line propellaksler

Beregning av propellaksel

Diagrammet bygger på Lloyd’s krav for fritidsbåter opp til 15 meter og gir kun veiledende minsteverdier.

Propellaksellengde, diameter, turtall og avstand mellom ­lagerpunkter må vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Man trenger følgende data for å kunne benytte diagrammet:

Trinn 1:

A: Motorens propellakseleffekt i kilowatt (kW)

B: Propellakselens omdreining pr/min (motorens turtall dividert med ­girutvekslingen)

For å regne hk over til kW multipliser med 0,7457.

Trinn 2:

L(M) = Største anbefalte avstand mellom lagringene til propell-akselen (f.eks: Avstand fra girflens til vannsmurt gummilager i akselbrakett) (Ved bruk av fleksibel kobling på girflens må ­denne lengden L(M) reduseres med 50%)

øD/rpm = Propellaksel diameter dividert på propellakselturtall.