For å tilgodese våre høy krav til kvalitet, produseres tunneler og hekkthrustersatser på vår egen plastfabrikk Bjesta Plast AB i Sverige. Således har vi full kontroll over hele produksjonsprosessen. I tillegg produserer Bjesta våre stabilisatorvinger, samt en rekke spesialprodukter til andre bransjer. 

Våre tunneler og hekkthrustersatser er av meget høy kvalitet med lang levetid. Tunnelene leveres i tilpasset godstykkelse for hver modell.