Side-Power Thrustersystemer

Side-Power

Verdensledende thruster systemer fra Sleipner Motor AS!

Det er lett å tenke at en baugpropell bare er en enkel elektromotor med propell på og at det ikke er så nøye hva man velger. Men det er langt større forskjell enn hva mange tror. Siden vi utviklet vår første baugpropell for over 30 år siden, har vår utviklingsavdeling kontinuerlig forbedret, effektivisert og fornyet våre produkter til å ligge helt i teten hva gjelder innovasjon, funksjon og driftsikkerhet. Derfor velger ledende båtbyggere over hele verden Side-Power i sine båter - år etter år!

 

Ytelse

Side-Powers høye skyvekraft er et resultat av mange års kontinuerlig testing og produktutvikling.

 • Fremdriftsteknologisk kunnskap
 • Lettvektspropeller i komposittplast
 • Egenutviklede elektromotorer med høy ytelse
 • Strømlinjeformede girhus med lav vannmotstand
 

Installasjon

Fra vårt samarbeid med mange annerkjente båtbyggere har vi høstet erfaringer og utviklet produkter som sikrer en enkel og korrekt thrusterinstallasjon.

 • Kompakte enheter
 • Hurtigkobling på alle kontrollkabler
 • Lett tilgjengelig hovedstrømsterminaler på thruster
 • Lettplasserte manøverpaneler med enkel montering
 • Rask og sikker propellmontering med nylockmutter
 • Hekkthrustersatser i glassfiber/komposittplast
 • Lett tilgjengelige sinkanoder
 • Forfyllte tette girhus
 

Sikkerhet og pålitelighet

Å ivareta mannskapets sikkerhet har alltid høyeste prioritet hos Sleipner Motor. Alle Side-Power produkter har sikkerhetsfunksjoner inkludert som standard for å beskytte mot bruker- eller mekaniske feil. Alle Side-Power thrustere er kompromisløst bygget for maritimt bruk.

 • Overopphetningsvern av motor
 • Mekanisk beskyttelse av drivlinjen
 • Selvlåsende kabeltilkoblinger
 • Ekstra isolasjon på innvendige koblinger for slitasje og varmemotstand
 • Selvslukkende reledeksler
 • Alle kontrollpaneler har barnesikring og automatisk deaktivering med timerfunksjon
 • Produksjon, montering og kvalitetskontroll foregår på vår ISO-sertifiserte fabrikk i Fredrikstad
 • 2 års garanti
Galleri
SidePower Thrustersystemer Gallery 1 SidePower Thrustersystemer Gallery 2 SidePower Thrustersystemer Gallery 3 SidePower Thrustersystemer Gallery 4 SidePower Thrustersystemer Gallery 5

Konstruksjon

Side-Power kvaliteten - resultatet av 30 års evolusjon!

Side-Power SE series benefits

Side-Powers egenutviklede elektromotorer

yter maksimal effekt under de forhold som råder på sjøen

Egenutviklede innslagskontakter

for å sikre korrekt funksjon og gi lengst mulig levetid på hovedreleet

Side-Powers patenterte IPC-system

gir automatis beskyttelse mot problemer og komplikasjoner som kan oppstå i alle strømsystemer med relativ høy ampere i forhold til spenningen

Automatisk forsinkelse

mellom skifte av kjøreretningen for å beskytte motor og gir-etappe

Girhus og elektromotor er galvanisk skilt

Sannsynligheten for alvorlig feil på grunn av overledning eller kortsluttning reduseres

Kompakte, hydrodynamiske girhus

minimerer vannmotsstanden og reduserer kavitasjon

Sinkanoder

på enden av propellene er enkle å skifte ut uten å demontere selve propellen

Lette og sterke Q-propellere

i komposittplast å gir maksimal skyvekraft og lav støy.

CNC maskinert

og montert til perfekte toleranser

Herdede spiralskjærte drev

gir lengre levetid, mindre støy og et mer kompakt girhus enn konvensjonelle drev

Fabrikksfylte girhus

gir enkel montering og mindre vedlikehold. Olje med høy kvalitet og spesialtetninger sikrer lang levetid

Lukkede releer

forhindrer at støv og urenheter kan trenge inn i releet

Lett tilgjengelige

hovedstrømstilkoblinger gir lettere tilkoblingav hovedstrømskabler

Termobryter

stopper thruster hvis stor varmeutvikling skulle oppstå og nullstilles automatisk

Fordeler

Forskjellen ligger i detaljene!
Image
1

Kompakte Kontrollpaneler

med moderne design og skjulte festeskruer

Image
2

Rundt Hull

for montering, pakning ferdig montert på panelet og skjulte skruehull gir rask, enkel og feilfri montering

Image
3

Side-Power Thrustere

kommer standard med markedets beste beskyttelse mot både tekniske feil og eventuelle førerfeil

Image
4

Lettvektspropeller i Komposittmateriale

er meget sterke og korroderer ikke. Dette gjør de perfekte for thrustere i alle størrelser

Image
5

Herdede Spiralskjærte Drev

gir lengre levetid, mindre støy og mulighet for et mer kompakt girhus enn ved bruk av konvensjonelle drev

Image
6

Produsert og Montert med Feilfri Toleranse

Kvalitetskomponenter tvers igjennom sørger for lang levetid og kvalitet beregnet for yrkesbruk.

Image
7

Side-Power har Utviklet Elektromotorer

Med høy effektivitet og detaljer som øker sikkerheten og letter installasjonen.

Image
8

Kontrollpaneler med Barnesikring

og automatisk tidsinnstilt deaktivering for å forhindre utilsiktet kjøring.

Image
9

Andre joystick-paneler

kan se like ut, men Side-Power bruker kun silikonbasert gummi med høy UV-beskyttelse for lang levetid.

Image
10

Side-Power’s Sinkanoder

er montert på utsiden av propellen for enkel tilgang.

Systemoversikt

Ett komplett system

Består av følgende komponenter; thrustermotor, tunnel eller hekkthrustersats, kontrollkabel, hovedstrømsbryter med sikring, kontrollpanel og strømkabler. Man kan enkelt koble til flere kontrollpanel eller fjernkontroller etter behov. Når det gjelder hovedstrømsbryter finnes det en manuell løsning og en automatisk løsning. Til tross for at den automatiske hovedstrømsbryteren er noe dyrere, anbefaler vi å bruke denne da den gir økt sikkerhet. Denne hovedstrømsbryteren kontrolleres av kontrollpanelet slik at det kun ledes strøm til elektromotoren når panelet er aktivt. Om man benytter automatisk hovedstrømsbryter, skal de 5-ledede signalkablene benyttes mellom kontrollpanel og hovedstrømsbryteren, og deretter benyttes 4-leder signalkabel videre frem til thrustermotoren. Med manuell hovedstrømsbryter benyttes en 4-leders kabel direkte mellom panel og thrustermotor. Med manuell hovedstrømsbryter må man montere en ekstern sikring. For den automatiske hovedstrømsbryteren monteres sikringen på selve enheten.

Side-Power systemskisse analogt signal

De kraftige elektromotorene drar relativt mye strøm, så det er viktig å dimensjonere strømkablene riktig og benytte et batteri som er konstruert for tunge laster, for å opprettholde skyvekraften og unngå varmgang i kablene. Det er den faktiske spenningen målt på elektromotoren under drift som bestemmer effekten. Den viktigste faktoren foruten riktig kabeldimensjon, er batteriets evne til å opprettholde spenningen under krevende last. Dette måles i CCA (Cold Cranking Amperes). På sidene med tekniske data vil du finne anbefalt minste CCA verdi til hver enkelt thruster.

I noen installasjoner benyttes det et ekstra batteri montert i nærheten av elektromotoren for å minimere problemet med spenningsfall i strømkablene over lange strekk. Dette er normalt sett en meget god løsning, men Sleipner vil anbefale å montere batterier som er plassert i oppholdsrom i en ventilert og tett batterikasse. Vi minner om at også de såkalte "tette" batteriene, slik som Gel og AGM batterier, også vil avgi gass via sikkerhetsventil ved en overlading.

Plassering og installasjon

Fra vårt samarbeid med mange anerkjente båtbyggere, har vi høstet mye erfaring og utviklet produkteregenskaper som sikrer en enkel og korrekt thrusterinstallasjon.
 • Kompakte enheter
 • Hurtigkobling på alle kontrollkable
 • Lett tilgjengelig hovedstrømsterminaler på thruste
 • Lettplasserte manøverpaneler med enkel montering
 • Rask og sikker propellmontering med nylockmutter
 • Hekkthrustersatser i glassfiber/komposittplast
 • Lett tilgjengelige sinkanoder
 • Forfyllte tette girhus

Dimensjonering

Enhver thruster vil pr. definisjon gi en viss effekt ombord. Kunsten er å finne thrusteren som gir den effekten du som eier eller skipper ombord ønsker for fartøyet. Båteiers krav til skyvekraft er en av toviktige faktorer når korrekt thruster skal velges.

De fleste moderne fartøy leveres i dag standard med baugpropell som vil møte effektkravet til de fleste brukere under normale værforhold. Thrusterens effekt vil variere fra båtbygger til båtbygger avhengig av båtens prisnivå og bruksområde. Hos mange båtprodusenter i dag, leveres båtene typisk med thruster som vil kunne skyve båtens baug oppmot en sidevind på 21-23 knop. For kunder som har en mer krevende bruk av båten eller utfordrende havneforhold, tilbyr båtprodusentene oppgradering til kraftigere thrusterløsning. De fleste fritidsbåter vil ha en meget god skyvekraft dersom thrusteren er dimensjonert for å kunne skyve båtens baug mot sidevinder på 25-27 knop. Benytter man PRO serien thrustere med effektkontroll, kan man gjerne ha enda kraftigere thrustere og massevis av krefter i reserve. Det er båtens vindfang som er den avgjørende faktoren for hvor mye effekt som behøves.

Eksempel

Med en 45 fots båt er det eksempelvis fire thrustere å velge mellom innenfor det vi betegner som standard thrustere. Hvis båten har et lite vindfang og kun brukes under gode forhold med lite vind, kan du velge en SE80 i en 185mm tunnel. Hvis det trengs mer skyvekraft uten at man kan øke tunneldiameteren er SE100 alternativet. Hvis båten har plass til større tunneldiameter kan man øke tunneldiameteren til 215mm eller 250mm og således velge en kraftigere thruster. Det er viktig å merke seg at ved å øke tunneldiameteren blir thrusteren mer effektiv og genererer mindre støy.

Konklusjon

De to hovedfaktorene for å dimensjonere en thruster er:

 • Båteierens krav til skyvekraft.
 • Båtstørrelse og skrogtype.
 

Side-Power-dimensjonering-tabell-elektriske-thrustere

Thruster Modell SE130/250T SE170/250TC
Thruster Posisjon A 10,9 m/sek 12,3 m/sek
Thruster Posisjon B 11,5 m/sek 13,0 m/sek

Side-Power dimensions example

Eksemplet ovenfor viser effekten fra to forskjellige Side-Power modeller og betydingen av plasseringen for thrusterens effekt på båten.